ELEKTROINŠTALÁCIE - PAVOL DŽADOŇ
HLAVNÉ NÁMESTIE 110/19, 06001 KEŽMAROK

HLAVNÁ STRANA  REFERENCIE  |  KONTAKT  

 
 
 

Hľadáte riešenie pre Vaše elektroinštalácie? Hľadáte odborníka v oblastí revízií elektrických inštalácií a prenosných spotrebičov? Zavolajte nám a zverte Vaše starosti do rúk odborníka s bohatými skúsenosťami.

Ponúkame Vám spektrum služieb v oblasti elektroinštalácií

 

Na základe oprávnenia č.315/3/2008-EZ-O-E2 A,B vydané Technickou inšpekciou a.s. Bratislava vám ponúkam tieto činnosti z oblasti elektro:

1, Oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,
2, R rekonštrukcia,
3, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky,
4, E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Na základe osvedčenia č. 036 IPV 1998 EZ E A,B1 E2
Ponúkam revízie elektrických inštalácii a prenosných spotrebičov

 

 

HLAVNÁ STRANA  REFERENCIE  |  KONTAKT  

© práva vyhradené - www.1Q.sk webstránky 2011